Presentació del congrés

presentación congreso ajedrez y educación

I. ANTECEDENTS

L'11 de febrer de 2015 es va aprovar, en la Comissió d'Educació i Esport dels Diputats, la proposició no de llei que insta al Govern a  que implemente els escacs a les escoles. Des de llavors, diverses comunitats han introduït els escacs en horari lectiu amb excel·lents  resultats.

En aquest marc, i donat el creixent interés que desperta els escacs i les seues aplicacions a l'aula en l'àmbit  escolar  i educatiu, aquest congrés pretén mostrar algunes de les experiències internacionals més importants que s'estan duent a terme i oferir als assistents eines concretes per a portar els escacs a l'aula.

Els escacs és una  eina única que permet a l'alumnat treballar el pensament autònom i generar solucions creatives a contextos canviants. Autonomia i creativitat, són dues característiques essencials en aquest nou temps que permeten una major adaptabilitat a l'entorn.

II. OBJECTIUS

 1. Formar als professionals de l'educació del futur en les noves tendències didàctiques i metodològiques relacionades amb els escacs.
 2. Facilitar estratègies didàctiques que pretenguen, a través dels escacs en totes les seues formes i variants, promoure en els alumnes un pensament reflexiu, crític, imaginatiu i lògic.
 3. Designar les fortaleses que sustenten la inclusió dels escacs en el currículum.
 4. Aportar a l'enfortiment del sistema educatiu mostrant propostes pedagògiques innovadores que impulsen l'èxit acadèmic.
 5. Generar un espai de reflexió i intercanvi d'experiències educatives relacionades amb l'univers dels escacs.
 6. Fomentar l'autonomia de l'alumnat en la seua presa de decisions a partir de situacions controlades.
 7. Desenvolupar la creativitat mitjançant activitats que requerisquen la resolució nova de contextos.
 8. Promoure les relacions socials sanes recolzades en el respecte, la tolerància i la gratitud en l'alumnat.
 9. Desenvolupar la intel·ligència emocional a través d'una eina nova i lúdica.
 10. Aprendre a desenvolupar un pensament científic sustentat en l'elaboració d'hipòtesi i comprovació de les mateixes per a defensar les pròpies idees.

III. PÚBLIC

El Congrés Internacional d'Escacs Educatius està destinat a:

 1. Docents de totes les àrees i àmbits acadèmics. Diplomats o estudiants de Magisteri, Psicologia, Pedagogia, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Història, Matemàtiques, Belles arts, Humanitats i Periodisme.
 2. Entrenadors, monitors i educadors d'escacs.
 3. Públic en general.